Przejdź do treści

Oferowane usługi

Usługi budowlane z zakresu projektowania i nadzorowania Adam Nossol
Usługi budowlane z zakresu projektowania i nadzorowania Adam Nossol

Oferowane usługi

 • Projektowanie w zakresie architektonicznym i konstrukcyjnym;
 • Adaptację projektów typowych do warunków terenowych;
 • Projekty zagospodarowania terenu, wraz z uzgodnieniami;
 • Orzeczenia techniczne i ekspertyzy stanów technicznych budynków;
 • Projekty modernizacji istniejących budynków: nadbudowy, rozbudowy, zmiany użytkowania;
 • Projekty branżowe: elektryczne, wodno – kanalizacyjne, c.o., wentylacyjne, gazowe, pompy ciepła
 • Kierowanie i nadzór budowlany;
 • Poradnictwo projektowe, budowlane i prawne;
 • Obsługa inwestycji przemysłowych i budynków użyteczności publicznej;
 • Projektowanie hal stalowych i żelbetowych;
 • Procesy administracyjno – prawne
 • Dokumentacje powykonawcze
Usługi budowlane z zakresu projektowania i nadzorowania Adam Nossol

Przy projektach bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za proces projektowy i uzgodnieniowy

Staramy się pomóc naszym klientom przejść przez długi biurokratyczny proces zatwierdzeń i uzgodnień.

Musisz wiedzieć że, aby uzyskać pozwolenie na budowę wymaganych jest około 20 wszelkiego rodzaju pozwoleń i uzgodnień. Jako biuro projektowe podejmujemy wyzwania, które w obecnych czasach inwestorzy stawiają przed projektantami.

Nie ograniczamy się tylko do zrealizowania projektu i uzyskania pozwolenia budowlanego. Obsługujemy cały proces inwestycyjny z oddaniem budynku do użytkowania.